لوگو
امروزیکشنبهمورخ۲/۲/۱۴۰۳
          بررسی گارانتی محصولات :            
 در این بخش شما می توانید با وارد کردن سریال روی کارت گارانتی از اصالت گارانتی و مدت زمان آن اطلاع کسب نمائید

بعد از وارد کردن یکی از شماره های بر روی کارت گارانتی و کد مقابل آن دکمه برسی گارانتی را بزنید

برای این کار لطفا قسمت هایی که با رنگ قرمز در عکس روبرو مشخص شده را وارد نمائید

 

     

  لطفا کد مقابل را وارد نمائید