لوگو
امروزیکشنبهمورخ۲۱/۳/۱۴۰۲


آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه ، بلوار آیت الله کاشانی ، نبش خیابان رامین شمالی ، شماره 40 ، طبقه دوم ، واحد 2
کد پستی : 1481857177
تلفن : 02144007520 , 02144007521
دورنگار : 02144950230
info@tgec-med.com