لوگو
امروزسه شنبه مورخ۵/۴/۱۴۰۳

تجهیزات پزشکی :

·         نمایندگی انحصاری شرکت کالج پارک College Park) )آمریکا در ایران

·         دارای مجوز از تجهیزات پزشکی و غذادارو

·         توزیع انواع پنجه های کربنی CPI در ایران

·         پشتیبانی از محصولات CPI در ایران

·         نمایندگی انحصاری شرکت ای بی سی برش کر ABC Breast Care))

·         نمایندگی انحصاری شرکت نیت رایت آمریکا Knit-Rite))

·         توزیع انواع سینه های سیلیکونی فوم وغیره....